top of page

Hyvä golf

Tällä sivulla kuvaan näkemyksiäni siitä, mistä hyvätasoisen golfin pelaaminen koostuu. Golf on hämmästyttävän monipuolinen laji, joka vaatii muun muassa reilusti oikeanlaisia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia.

Tekniikka ja taito

Fyysinen kunto

Välineet

Psyyke

Taktiikka

Hyvän golfin osa-alueet

Fyysinen kunto

Fyysisen kunnon ja psyykkeen alle lopulta tiivistyy suurin osa ominaisuuksista hyvän golfin kannalta. Vahva ja tasapainoinen keho mahdollistaa hyvän svingitekniikan syntymisen sekä luo pohjan, jotta voi harjoitella ja pelata paljon. Oikeanlainen kunto myös auttaa mielenhallinassa. Yhtälöön liittyy keskeisesti myös se, miten syö ja juo.

Golfarin fyysisiin ominaisuuksiin liittyy useita osa-alueita ja tiivistetysti ne ovat: 1) Voima, 2) liikkuvuus, 3) nopeus, 4) stabiliteetti sekä 5) tasapaino & koordinaatio.

 

Kenties yllätyt siitä, että kestävyys ei lukeudu keskeisiin ominaisuuksiin. Mutta mieti mistä golfin lajisuoritus koostuu: Itse palloa liikuttava suoritus ei ole pitkäkestoinen tapahtuma - svingi kestää 2 sekuntia! Kestävyys on toki siinä määrin tärkeää, että jaksaa kävellä kentällä niin hyvin ettei kävely kuormita kehoa ja mieltä suoritusten välissä.

Mailanpäänopeuden riittävä taso on keskeistä riittävän lyöntipituuden kannalta. Hyvän lyöntipituuden merkittävyys hyvän golfin kannalta on kiistatonta.

 

Nopeus syntyy urheilijan nopeusvoiman ominaisuuksista ja täten kuuluu tavoitteellisen golfarin harjoittelurutiiniin.

Psyyke

-izof

-Lyöntirutiinit

-Ruoka ja nestetasapainon vaikutus

Tekniikka ja taito

Pallonhallinta on aina lopullinen tavoite, mitä pyritään saavuttamaan kun tekniikkaa ja taitoa kehitetään.

-Makuut

-Kierteet

-Tuulet

-Mäet

-Lähtösuunta

Välineet

Sopivat välineet

-Eri kenttäolosuhteet, esim. kovat ja pehmeät pinnat

-Eri leikkuukorkeudet määrittelee mailavalintoja

Taktiikka

Miten kannattaa pelata kenttää?

Mikä on tilastollisesti fiksuinta?

Mikä on kilpailutilanteeseen nähden järkevää? Esim 2 takana 4 reikää jäljellä?

bottom of page